All posts by: Yvonne Leijten

About Yvonne Leijten

Kerstconcert Govar Hamid & MaeStRO!

Op 7 december 2022 vond het jaarlijkse kerstconcert van viooldocent Govar Hamid plaats, waar ook ons opleidingsorkest MaeStRO! weer prachtige stukken gespeeld heeft. Dit concert vond plaats in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Tijdens de jaarlijkse kerstconcerten laten de leerlingen van Govar Hamid horen wat zij in huis hebben en wat ze de afgelopen tijd geleerd hebben. Mooi om te zien hoeveel plezier de kinderen in het vioolspel hebben. Als stichting stimuleren wij het onder de aandacht brengen van het bespelen van snaarinstrumenten onder jonge kinderen. Het doel is dat zij uiteindelijk zoveel plezier krijgen in het (samen) spelen, dat ze door kunnen stromen naar het leerlingenorkest MaeStrO! en daarna zelfsnaar het grote RuimteOrkest!

Nieuws, Opleiding

En daar zaten we..voor 3.000 man publiek!

Op 16 en 18 september 2022 mochten wij, Het Symfonisch RuimteOrkest en MaeStRO!, deel uitmaken van de fantastische opening van de nieuwe haven in Zevenbergen. Een waar spektakelstuk waar heel Zevenbergen samen kwam. Voor en na de zomervakantie zijn we volop gaan repeteren voor deze gelegenheid. De repetiies waren meestal gezamenlijke repetities met Muziekvereniging Zevenbergen, de danseressen van balletstudio Tamara en koor Zezam. Dit om te zorgen dat iedereen helemaal op elkaar was ingespeeld. Deze repetities hebben uiteindelijk geleid tot 2 prachtige optredens van het SRO en MaeStRO!. Het was een waar spektakelstuk waarin muziek, dans én toneel samenkwam. Een prachtige ervaring om voor ruim 3000 man te mogen optreden en om onderdeel uit te mogen maken van dit evenement. 

Nieuws, Symfonisch RuimteOrkest

Drie meer dan geslaagde bevrijdingsconcerten!

Afgelopen weekend hebben we drie meer dan geslaagde bevrijdingsconcerten verzorgd in Standdaarbuiten, Zevenbergen en Moerdijk, in samenwerking met de lokale heemkundekringen (’t Sandt Daer Buyten, Willem van Strijen en Heemkunde Moerdijk) en gemengd koor Cantzoni. Het Symfonisch RuimteOrkest stond zoals gewoonlijk onder leiding van Dirigent Caspar Versluis en koor Cantzoni onder leiding van Kim de Looper, die ook verschillende solo zangpartijen heeft vertolkt. Het repertoire bestond uit prachtige stukken behorend bij het thema oorlog en vrijheid. Het publiek heeft onder andere kunnen genieten van ‘Ouverture 12’ van Tchaikovsky, ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns en stukken uit de films Apollo 13, Forrest Gump en Schindler’s List. De toegift was het prachtige ‘When You Believe’ van Stephan Schwartz, samen met koor Cantzoni. Tussen de muziek door werd uniek beeldmateriaal vertoond met betrekking tot de oorlogstijd en men heeft vol bewondering gekeken en geluisterd naar (emotionele) interviews met de laatste ooggetuigen. Al met al, drie enorm geslaagde concerten met een super opkomst. We zijn enorm dankbaar voor alle warme reacties na afloop van de concerten en zijn blij dat het publiek genoten heeft. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze concerten: hartelijk dank!

Nieuws

Het Symfonisch RuimteOrkest viert de vrijheid!

75 jaar een vrij West-Brabant, dit is iets om bij stil te staan. We willen deze bijzondere mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zullen in november maar liefst drie bevrijdingsconcerten gaan geven in de gemeente Moerdijk. Door middel van een unieke beeld- en geluidsproductie staan we stil bij 75 jaar vrijheid in West-Brabant. Het RuimteOrkest zal zoals gewoonlijk onder leiding staan van dirigent Caspar Versluis. Het orkest zal onder andere muziek van Karl Jenkins ten gehore gaan brengen, maar ook filmmuziek uit bijvoorbeeld Forrest Gump en Schindlers list. Verder zullen soliste Kim de Looper en gemengd koor Cantzoni meewerken aan deze productie, evenals de lokale heemkundekringen uit de regio: Willem van Strijen (3 november), ’t Sandt Daer Buyten (2 november) en Heemkundekring Moerdijk (3 november).

Bovendien zal tijdens de optredens uniek beeldmateriaal gepresenteerd worden. U kunt genieten van bijzondere beelden opgenomen op diverse locaties in de gemeente en interviews met de laatste ooggetuigen.

Wanneer vinden de concerten plaats?

  • Zaterdag 2 november om 20.00 uur in de Standaert in Standdaarbuiten
  • Zondag 3 november om 14.30 uur in de RK Bartholomeuskerk in Zevenbergen
  • Zondag 3 november om 20.00 uur in De Ankerkuil in Moerdijk.

De entree is gratis. Het belooft een bijzondere belevenis te worden en we hopen dat u samen met ons de vrijheid wilt vieren!

De bevrijdingsconcerten worden mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van het Havenbedrijf Moerdijk, Gemeente Moerdijk en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Nieuws

Wederom succesvolle (vervolg) cursussen viool en cello!

Woensdagmiddag 3 juli 2019, een speciale middag voor de cursisten van de projecten ‘Viool- en Cellospelen voor een Slimmer Kind’. Ouders, oma’s en opa’s en bekenden vormden het publiek tijdens deze laatste bijeenkomst van beide cursussen.  

De eerste groep van de middag bestond uit de leerlingen cello die deel hadden genomen aan de vervolgcursus ‘Steeds Beter’ gegeven door Godelinde Dolaard. De cursisten hebben laten horen wat ze in de afgelopen 12 lessen bijgeleerd hebben, petje af. Er werden zowel individuele als gezamenlijke stukken ten gehore gebracht en iedereen ontving zijn of haar welverdiende diploma. Tot slot werd samen met het leerlingenorkest MaeStRO!, onder leiding van Yannick Hiwat, het Braziliaanse ‘Mama Paquita’ gespeeld. Eén van de cursisten heeft zich inmiddels aangesloten bij het leerlingenorkest MaeStRO! en iedereen zal na de zomervakantie doorgaan met de cursus ‘Steeds Beter 2’.

Diploma-uitreiking aan de aanwezige cellisten

De tweede groep bestond uit de leerlingen viool die de introductiecursus gevolgd hadden bij docent Govar Hamid. De leerlingen hebben gezorgd voor een echt concertje, door liedjes uit het boek ‘Fiddle Time Joggers’ te spelen. De middag werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de welverdiende diploma’s en een gezellige nazit met limonade. Evenals bij de cellocursus zullen alle leerlingen na de zomervakantie doorgaan met een vervolgcursus. Als Stichting zijn wij hier erg blij mee!

Diploma-uitreiking aan de violisten
Nieuws

Tweede cursus ‘ Cellospelen voor een Slimmer Kind’ succesvol afgesloten!

Op woensdag middag 27 maart hadden de ouders en belangstellenden van de deelnemers van de vervolgcursus ‘cellospelen voor een slimmer kind’ zich verzameld in de aula van basisschool De Boemerang in Zevenbergen. De studenten cellisten Tim, Anna, Evi, Kitty, Marion, Kate, Lucy en Vincent lieten het aanwezige publiek horen wat ze in de afgelopen 8 lessen hadden geleerd van cellodocente Godelinde Doolaard. Daarna werden de diploma’s uitgereikt. Wij zijn erg blij te kunnen melden dat bijna iedereen doorgaat voor de volgende cursus : ‘ Steeds beter’, die start op 3 april aanstaande.

Binnenkort starten er weer twee nieuwe cursussen viool en cello, waarvoor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zich nu kunnen opgeven. Dit kan via de website www.meermoerdijk.nl . Wilt u meer inlichtingen hierover? Neem dan contact op via gerrit@vanderschouw.com.

Nieuws

Bevrijdingsconcerten ter ere van 75 jaar vrijheid in West-Brabant.

In november 2019 vieren we dat het 75 jaar geleden is dat West-Brabant bevrijd werd van de Duitse bezetting. Het Symfonisch RuimteOrkest wil deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zal maar liefst drie bevrijdingsconcerten gaan verzorgen in de gemeente Moerdijk in samenwerking met lokale heemkundekringen en gemengd koor Cantzoni. Het Symfonisch RuimteOrkest staat hierbij onder leiding van dirigent Caspar Versluis en Cantzoni onder leiding van Kim de Looper, die ook enkele zangsolo’s ten gehore zal brengen. Deze concerten zullen plaatsvinden op zaterdag 2 november in Standdaarbuiten en op zondag 3 november in Moerdijk en Zevenbergen. De lokale heemkundekringen zullen bijzondere beelden en verhalen over de thema’s oorlog en bevrijding aandragen. Deze zullen tijdens de concerten op een prachtige manier de muziek afwisselen. Kortom, het beloven drie fantastische optredens te worden! Nadere informatie volgt, maar noteer alvast 2 en 3 november in uw agenda. Hopelijk tot dan!

 

 

 

 

Nieuws

Succesvol optreden in de Efteling!

Gisteren hadden wij de eer om maar liefst twee optredens te verzorgen op een zeer bijzondere locatie : De Efteling! Het was voor ons als Orkest een unieke ervaring, evenals voor het Efteling publiek. We hopen van harte dat we nog een keer geselecteerd worden om onze klanken te laten horen in het pretpark.

Nieuws

Viool spelen voor een slimmer kind!

Afgelopen week is de introductiecursus ‘viool spelen voor een slimmer kind’ voor kinderen uit groep 3 en 4 van start gegaan. Het bespelen van een muziekinstrument levert een positieve bijdrage aan onder andere de fijne motoriek en de sociale en emotionele vaardigheden van een kind. Bovendien blijkt het bespelen van een instrument een positieve invloed  te hebben op de intelligentie van een kind. Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant heeft dit project opgezet om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met het bespelen van de viool. Dit initiatief is voortgekomen uit de disbalans in het aanbod van muzieklessen voor blaasinstrumenten en strijkinstrumenten. Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant  wil door middel van deze introductiecursus het spelen van strijkinstrumenten in de regio bevorderen. De lessen worden verzorgd door gediplomeerd viooldocent Govar Hamid op basisschool ‘ De Boemerang’ in Zevenbergen. Het doel is dat dit project uiteindelijk op vijf basisscholen in de gemeente Moerdijk zal gaan lopen. Dit kan mede dankzij de toegekende subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Moerdijk gerealiseerd worden! Hiervoor zijn wij hen erg dankbaar en we kijken er erg naar uit om het project op meerdere scholen te gaan introduceren! Daarnaast hopen we dat veel kinderen de muzieklessen zo leuk vinden dat zij hier uiteindelijk mee door willen gaan! 🙂

Nieuws